top of page

Hvordan utvikle godt medarbeiderskap

i din bedrift?

 

Medarbeiderskap har tre hjørnesteiner:

Ansvar for arbeidsoppgavene

Ansvar for arbeidsgiver

Ansvar for kollegaene 

En grundig kartlegging med analyse av utviklingsbehovene i organisasjonen. 

Vi avdekker behov for øket kompetanse i endringsledelse, gjennomføring av vanskelige samtaler, stressmestring, kulturendring eller annen aktuell tematikk.

Vi trener leder og andre medarbeidere i det som er god, verdibasert og effektiv ledelse med bevisstgjøring av egne og andres verdier i sammenheng med bedriftens verdier.

Vi skreddersyr utvikling og trening til ditt og din bedrift sitt behov med workshop og individuell leder-coaching. I tillegg gruppetrening i mindre team for å øke trening i kommunikasjonsferdigheter.

Vi bruker gode testverktøy for å gi deg som medarbeider en god innsikt i dine styrker, utviklingsområder og hvordan du oppleves av dine kollegaer.

IMG_7889.jpg
bottom of page