top of page

Kartlegging/Coaching Truls

  • 30 minutter
  • Gratis kartlegging
  • online

Tjenestebeskrivelse

En til en samtale, Kartlegging av nåsituasjon, hva som er viktig fremover, ønsker, mål, handlingsplan med delmål.


Kontaktinformasjon

+ 94848268

post@helbedrift.no

Oksenøya 30, Råde, Norge


bottom of page