top of page
Leder som tenker foran sin laptop

Hvordan utvikle et helhetlig lederskap i din bedrift?

De beste ledere i dag oppnår gode resultater for sin bedrift med god innsikt i hvordan de utøver sitt lederskap. Dette innebærer trygghet i lederrollen og bevissthet om sitt eget ansvar og potensial  for utvikling. Ledere som lykkes er i god kontakt med seg selv og er ekte og til stede for sine kolleger.

Kurs i Lederutvikling

Gammelt trehåndtak som ender i en sirkel

Dag 1

Lederrollen I Kommunikasjon I Styrker

Verdier Utfordringer

09:00 – 13:00

Dag 2

Selvledelse/Eierskap I Konfliktløsning 

Motivasjon I Stressmestring

09:00 – 13:00

Dag 3

Lederrollen I Verdier I Utfordringer 

Motivasjon Konfliktløsning 

08:00 – 16:00

De beste ledere i dag oppnår gode resultater for sin bedrift med god innsikt i hvordan de utøver sitt lederskap.

bottom of page