top of page

Coaching for kartlegging av ditt potensial og din indre motivasjon

Hva er viktig for deg fremover?

En coachingtime vil avdekke hva som er viktig for deg fremover. Vi ser på ditt eget ubrukte potensial og hva som skal til for å benytte dette mer effektivt for å få ønskede resultater. 

Vi vil utfordre deg på dine egne verdier og hva du velger å prioritere hver dag på din vei videre. Vi hjelper deg å identifisere dine ønsker og din visjon, i sammenheng med en konkret plan, valg av strategi og utførelse av konkrete handlinger. 
 

Du vil bli mer bevisst dine egne drivkrefter og få ulike verktøy tilpasset deg for å skape din indre motivasjon.

bottom of page