top of page
lighthouse_4mat grå_edited.jpg

Mentoring & Coaching som løfter deg i lederrollen

En mentor vil kunne gi deg som leder verdifull bistand ved å være en nøytral sparringspartner.

Denne vil gi deg en mulighet til å dele dine mål og utfordringer med veiledning på strategiske valg.

En coachingtime vil avdekke hva som er viktig for deg fremover. Vi ser på ditt eget ubrukte potensial og hva som skal til for å benytte dette mer effektivt for å få ønskede resultater. Vi vil utfordre deg på dine egne verdier og hva du velger å prioritere hver dag på din vei videre. Du vil bli mer bevisst dine egne drivkrefter og få ulike verktøy tilpasset deg for å skape din indre motivasjon.

Møt teamet

Vi hjelper deg å identifisere dine ønsker og din visjon i sammenheng med en konkret plan, valg av strategi og handlinger.

bottom of page