top of page

Hvordan håndtere konflikter i din bedrift?

hode i sanden

Konflikter kommer av at vi ikke snakker sammen på en konstruktiv måte. Vi er ikke tydelige på våre egne behov, eller så lytter vi ikke etter andres behov.

Uenighet er viktig for at vi skal utvikle oss eller organisasjonen, men hvis uenigheten ikke møtes med nysgjerrighet, eller ønske om å forstå, blir det fort destruktive konflikter som gjør at vi stopper opp.

I mange konflikter handler det om at vi ikke får dekket et behov vi ikke engang er klar over at vi har. Det er bare mange følelser som kommer, og vi responderer fulle av disse følelsene. Dette kan være sinne, irritasjon, oppgitthet, sorg, hjelpeløshet, skuffelse misunnelse e.l.  Hvis vi isteden er nysgjerrig på hva som trigger denne følelsen, på hva vi trenger,  kan vi sette ord på dette. Når vi setter ord på hva vi trenger, bringer vi inn klarhet både for oss selv og andre, og gjennom klarhet kan vi løse konflikter på en konstruktiv måte.

 

Å trene på å snakke sammen på en måte som skaper klarhet og forståelse, er viktig for å forebygge eller løse konflikter på arbeidsplassen.

bottom of page