top of page

Hvordan utvikle godt medarbeiderskap

i din bedrift?

Helbedrift samarbeider med Teamwork OU, og jobber etter deres filosofi om medarbeiderskap basert på den Skandinaviske ledelsesmodellen.

 

Helbedrift bruker Teamworks forskningsbaserte og gjennomprøvde verktøy sammen med vår kompetanse innen coaching og tilstedeværelse. Denne unike kombinasjonen vil gi deg som kunde mulighet til å utvikle en medarbeiderkultur som skaper arbeidsglede og gode resultater.

 

TeamWork sin definisjon av Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Vi må ha oppmerksomhet på alle disse tre hjørnestenene samtidig. Det er ikke tilstrekkelig å være god på bare ett område. En dyktig fagperson med primadonna-nykker, en munter kollega som ikke er opptatt av oppgaven, eller "talsmannen" som konstant utfordrer beslutninger og ledelsen, utøver ikke godt medarbeiderskap.

 

 

 

 

 

Medarbeiderskap er videreføringen av det som har vært omtalt som Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, som er preget av gjensidig tillit, ansvarlighet og liten makt distanse. Denne ledelsesmodellen er en viktig årsak til at Norden er blitt verdens mest velfungerende samfunn, med et næringsliv som er konkurransedyktig på verdensmarkedet, til tross for at vi er lønnsledende. Det er også grunnen til at vi har en meget effektiv offentlig sektor. I Norden antar vi at folk flest er til å stole på, og vi føler en forpliktelse til å vise oss tilliten verdig. Sammen med arbeidsglede og engasjement, og et forpliktende samspill mellom leder og medarbeidere er dette suksessoppskriften for en god og effektiv arbeidsplass.
Dette er medarbeiderskap.

bottom of page